Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij


WODOSPUSTY STALOWE

SZYBKIE ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH


  • WODOSPUSTY STALOWE

    SZYBKIE ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

    ZOBACZ WIĘCEJ

WODOSPUSTY STALOWE

Wodospusty stalowe są kompletnym rozwiązaniem technicznym, pozwalającym na skuteczne ograniczenie zniszczeń nawierzchni tłuczniowych spowodowanych erozją wód opadowych, a tym samym na realne zmniejszenie kosztów ich eksploatacji. Wodospusty FOREST DRAIN to stalowe rynny montowane w nawierzchni drogowej, pozwalające na odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni na pobocze lub do rowów odwadniających. Wodospusty wykonane są z blachy stalowej gatunku S355, grubości 6,0mm giętej na zimno. Rynna spustowa ukształtowana jest w taki sposób, aby zminimalizować oddziaływanie kół samochodowych na elementy stalowe, a jednocześnie zapewnić maksymalny przepływ wody w profilu.Zastosowanie stali do wykonania wodospustów, do minimum zmniejsza klinowanie się kruszywa w rynnie, a szybki przepływ wód opadowych samoczynnie oczyszcza rynnę z drobin kruszywa. Wodospusty mogą być wykonywane jako ocynkowane lub zabezpieczone specjalnymi farbami ochronnymi. Cynkowanie ogniowe zabezpiecza elementy stalowe na minimum 25 lat. Rynny wodospustów mogą mieć długośćdo 12,0m, w modułach co 0,5m. Szerokość rynny stalowej u podstawy wynosi 12,0cm, głębokość 12,0cm a na wlocie 9,0cm. Ciężar wodospustu wynosi 38,0kg/mb. Rynna wyposażona jest w płaskowniki kotwiące, pozwalające na połączenie z nawierzchnia tłuczniową. Płaskowniki montowane są w odległości co 1,0m. Stalowa konstrukcja wodospustu montowana w nawierzchni drogowej pozwala na eksploatację dróg leśnych obciążonych ruchem bardzo ciężkim. Badania potwierdziły odporność wodospustów FOREST DRAIN na obciążenia klasy D400.Przy spadkach podłużnych nawierzchni poniżej 6,0%, wodospusty FOREST DRAIN instaluje się w odległościach od 50,0 do 100,0m, w zależności od lokalnych warunków klimatycznych i przewidywanej wielkości opadów atmosferycznych.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wydał pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego o nazwie handlowej: Wodospusty stalowe FOREST DRAIN do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym.

Ilość zastosowanych wodospustów na drodze tłuczniowej uzależniona jest od spadków podłużnych nawierzchni oraz od lokalnych uwarunkowań klimatycznych kształtujących opady atmosferyczne. Wodospusty należy montować powyżej miejsca, w którym woda rozpoczyna erozyjne oddziaływanie na nawierzchnię tłuczniową. Odległość miedzy poszczególnymi rynnami spustowymi nie powinna przekraczać 50,0m.

Zalecane odległości między wodospustami, w zależności od spadków podłużnych nawierzchni tłuczniowej, przedstawia tabela odległości:Spadek podłużny nawierzchni ( %) Zalecana odległość między wodospustami ( m )
6,0 % 40,0 do 60,0 m
8,0 % 35,0 do 50,0 m
10,0 % 25,0 do 35,0 m
12,0 % 22,0 do 32,0 m
14,0 % 18,0 do 28,0 m
16,0 % 14,0 do 25,0 m