Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij


WODOSPUSTY STALOWE

SZYBKIE ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH


 • WODOSPUSTY STALOWE

  SZYBKIE ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

  ZOBACZ WIĘCEJ

MONTAŻ WODOSPUSTÓW

Ogólne warunki doboru i montażu wodospustów

 • Wodospusty montujemy w miejsca erozyjnego oddziaływania wód opadowych
 • Odległości między rynnami wg. tabeli (tabela odległości)
 • Rynny montujemy na odcinkach spadków jednostronnych
 • Długość wodospustu = szerokość drogi + 2,0m
 • Nachylenie wodospustu ok. 30 – 45 stopni do osi drogi
 • Spadek rynny jednostronny ok. 2,0 – 3,0 %
 • Wodospusty montujemy 3,0 – 4,0cm poniżej niwelety istniejącej drogi

1 Lokalizacja wodospustów

 • Wodospusty ustawiamy w miejscu nadmiernego wpływu wody na nawierzchnię drogową
 • Wodospusty montujemy na odcinkach dróg, na których spadek podłużny przekracza 6,0%.

  Odległości między rynnami pokazuje tabela:

  Spadek podłużny nawierzchni ( %) Zalecana odległość między wodospustami ( m )
  6,0 % 40,0 do 60,0 m
  8,0 % 35,0 do 50,0 m
  10,0 % 25,0 do 35,0 m
  12,0 % 22,0 do 32,0 m
  14,0 % 18,0 do 28,0 m
  16,0 % 14,0 do 25,0 m


 • Przy spadku poniżej 6,0%, wodospusty lokalizujemy zależnie od lokalnych uwarunkowań hydrologicznych, w odległości od 50,0 do 100,0m,
 • Dla bezpieczeństwa rowerzystów nie montujemy wodospustów na zakrętach drogi

2 Wykop

 • Wodospusty montujemy na wykonanej wcześniej nawierzchni tłuczniowej
 • Zaznaczamy miejsce lokalizacji wodospustu (np. sprejem)
 • Wykop pod rynnę powinien być jak najwęższy, aby nie naruszać struktury wykonanej nawierzchni
 • Szerokość wykopu ok. 20,0-30,0cm, głębokość ok. 20,0cm
 • Upewniamy się, czy fundament pod wodospustem posiada grubość min. 20,0cm. W przypadku braku grubości podbudowy, wykonujemy nową warstwę min. 20,0cm z kruszywa łamanego
 • Dno wykopu dogęszczamy i wyrównujemy drobnym kruszywem ze spadkiem poprzecznym istniejącej drogi

3 Układanie wodospustu

 • W przygotowanym wcześniej wykopie ustawiamy rynnę spustową z wykorzystaniem np. koparki i sprawdzamy zgodność ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi istniejącej nawierzchni
 • Dobijamy wstępnie rynnę „poprzez deskę” młotem lub kilofem

4 Zasypywanie i zagęszczenie

 • Materiał z wykopu wykorzystujemy do umocnienia ustawionej rynny spustowej
 • Należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie wykopu przy rynnie na całej długości
 • Przestrzeń przy rynnie najpierw wypełniamy grubym kruszywem, a następnie drobniejszym
 • Zagęszczenie prowadzimy ręcznymi ubijakami, a w przypadku ubijaków mechanicznych zabezpieczamy rynnę przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • Na końcu miałujemy zagęszczoną przestrzeń przy wodospuście

5 Wyprowadzenie wody z rynny

 • Wylot rynny lokalizujemy poza poboczem drogi
 • Wylot umacniamy kamieniem hydrotechnicznym lub brukujemy z kostki kamiennej dla ochrony skarp i nasypów
 • Wodę odprowadzamy poza koronę drogi